Luiza Daneliuc – contabilitate online

Microentitate, entitate mica, entitate mijlocie si mare. Tu stii ce esti?

Informatie valabila pentru anul 2015, dar principiile de incadrare au ramas cam aceleasi.

Ordinul MFP nr. 1802/2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si stuatiile financiare anuale consolidate. Totodata schimba incadrarea entitatilor economice in functie anumite criterii. Ordinul intra in vigoare de la 01 ianuarie 2015 si se va aplica pentru bilanturile aferente anului 2015. Tu ce fel de entitate esti acum?

Microentitatile

Microentitatile sunt entitatile care, la data bilanlului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 350000 EUR;
b) cifra de afaceri netii: 700 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exerciliului financiar: 10.

Entitatile mici

Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri netii: 8 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4000 000 EUR

b) cifra de afaceri neta: 8000000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exerciliului financiar: 50.

IMPORTANT: 

Entitatea schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca cel putin doua dintre criteriile de marime. Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

SI MAI IMPORTANT:

Pentru intocmirea situaliilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazutede aceste reglementari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exerciliului financiar precedent celui de raportare si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Olicial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Exit mobile version