Site icon Luiza Daneliuc – contabilitate online

Cine trebuie și cine nu trebuie să declare în România veniturile realizate din străinătate

baloanedÎncepem anul cu atenția îndreptată spre contabilitate. Astăzi lămurim cine are și mai ales cine nu are obligația să își declare veniturile în România daca banii vin din străinătate.

CINE ARE ABLIGAȚIA SĂ DECLARE ÎN ROMÂNIA VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE

Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune de către:

1. Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România

2. Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile de rezidenţă, respectiv:

a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;

b) este prezent în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi:

Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la litera a) sau b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceştia devin rezidenţi în România.

CE VENITURI DIN STRĂINĂTATE NU SE DECLARĂ ÎN ROMÂNIA?

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România și nu se declară. Adică dacă prestați activitatea efectiv în altă țară nu trebuie să declarați veniturile în România.

Exit mobile version