ANAF raspunde: Contribuţiile de asigurări sociale datorate începând cu data de 01.01.2016, de persoanele fizice care realizează venituri în/din străinătate”

pensii la stat

Legislatie aplicabila:

ANAF indica acest regulament ca fiind aplicabil pentru toate intrebarile de mai jos referitoare la datorarea contributiilor sociale (CAS – pensie) incepand cu 01.01.2016.

Din punct de vedere al contribuţiilor de asigurări sociale, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Referitor la CAS (contribuţia la pensie, tema de astăzi) pentru persoanele fizice române cu domiciliul/resedinta în alt stat al Uniunii Europene, se aplică prevederile Regulamentului de mai sus, respectiv se aplică legislaţia statului membru în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea salariată sau independentă. 

Intrebari, raspunsuri ANAF si cateva comentarii proprii

Intrebare: daca cineva lucreaza pe vas de croaziera in afara Europei sau in Europa, pe un salariu de 200 de euro si tips de 1000, cat trebuie sa plateasca ?

Raspuns ANAF: Conform acestui regulament, activitatea salariată sau independentă care se desfăşoară în mod obişnuit la bordul unei nave sub pavilionul unui stat membru se consideră activitate desfăşurată în statul membru respectiv. Cu toate acestea, un salariat care îşi desfăşoară activitatea la bordul unei nave sub pavilionul unui stat membru şi care este remunerat pentru această activitate de către o întreprindere sau de către o persoană al cărei sediu sau domiciliu se află în alt stat membru, se supune legislaţiei celui de-al doilea stat membru, în cazul în care îşi are reşedinţa în statul membru respectiv. Întreprinderea sau persoana care plăteşte remuneraţia se consideră angajator în sensul legislaţiei menţionate.

Comentariu propriu: Cu alte cuvinte, regula generala este ca daca un roman cu resedinta in Romania isi desfasoara activitatea salariala sau independenta pe un vas aflat sub pavilion francez, se aplica legislatia din statul francez. Prin exceptie, in cazul in care un roman are resedinta in acelasi stat in care este sediul angajatorului  atunci se supune legislatiei statului in care isi are resedinta indiferent sub ce pavilion este vasul.

Intrebare: Concret, care sunt obligatiile unei persoane fizice care lucreaza cu un contract de munca in UE? Care sunt obligatiile acesteia si ce pasi sunt de urmat pentru a se afla in legalitate?

Raspuns ANAF: Referitor la CAS (contribuţia la pensie, tema de astăzi) pentru persoanele fizice române care lucrează cu un contract de muncă în UE se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv se aplică legislaţia statului membru în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea salariată, în România neavând nicio obligaţie în privinţa CAS.

Comentariu propriu: atentie mare la diferenta dintre contract de munca (activitate salariala) si contract de prestari servicii (activitate independenta); raspunsul de mai sus se refera strict la contractul de munca, si la persoanele care lucreaza IN UE – isi desfasoara efectiv activitatea in alt stat si nu presteaza respectiva munca din Romania.

Intrebare: Am intreprindere individuala. Din ianuarie voi presta servicii pentru o firma din Austria la clientii lor din Romania. Factura o voi face catre firma din Austria. Ce contributii datorez? 

Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Persoanele fizice care sunt obligate să se asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, formularul 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

 

Intrebare: Sotul meu lucreaza in UE pe un santier naval, contractul de angajare il are cu o societate din Romania si primeste salariul in lei in cont. Dar i se vireaza de asemenea si diurna, separat de salariu. Avand in vedere ca din salariu i se retin contributiile sociale, referitor la diurna ce obligatii fiscale are?

Raspuns ANAF: BAZA LUNARĂ DE CALCUL al contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, O REPREZINTĂ CÂȘTIGUL BRUT REALIZAT DIN SALARII şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, PENTRU PARTEA CARE DEPĂȘEȘTE plafonul neimpozabil stabilit (în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice).

Comentariu propriu: Cu alte cuvinte baza lunara de calcul este formata din salariu + partea de diurna ce depaseste 2.5 ori plafonul legal stabilit pentru tara in care se presteaza activitatea. Ca sa va faceti o idee generala pentru majoritatea tarilor din UE plafonul de diurna este de 35 euro/zi deci se impoziteaza partea de diurna ce depasteste 2.5 * 35 euro/zi.

Intrebare: Se datoreaza contributii pentru venituri din dividende sau transferul titlurilor de valoare din strainatate in 2016?

Raspuns ANAF: Vă menţionăm că se datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale (pensii) pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor,
b) venituri din activităţi independente,
c) indemnizaţii de şomaj;
d) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Veniturile enumerate de dvs nu se regasesc printre aceste categorii.

Intrebare: Speta ar fi urmatoarea: este vorba despre soferii de tir (cetateni Romani, ce au rezidenta fiscala in Romania) angajati ai unei companii din Polonia. Mentionez faptul ca firma din Polonia nu are prezenta fizica in Romania, iar soferii de tir nu vor circula cu masinile nici pe teritoriul Romaniei, dar nici pe cel al Poloniei, astfel ei neavand o prezenta mai mare de 183 de zile in niciuna din cele doua tari, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. Asadar, avand in vedere aceasta ipoteza, imi puteti spune care ar fi implicatiile din punct de vedere al impozitului pe venit si al contributiilor sociale pentru acesti angajati? Se datoreaza acestea din urma in Romania?

Raspuns ANAF: Având în vedere că angajatorul dvs. este situat într-un stat membru UE se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială potrivit cărora persoana care desfăşoară în mod obişnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre se supune legislaţiei statului membru în care este situat sediul sau locul de desfăşurare a activităţii întreprinderii sau angajatorului al cărui salariat este, în cazul în care persoana nu desfăşoară o parte substanţială a activităţilor sale în statul membru de reşedinţă.
În concluzie nu aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale în România.

Add A Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.